A növekevő kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése (2019.12.03-2020.03.31.)

A pályázat száma: GINOP-1.1.8-19
Pályázat témája: Magyar Multi Program II. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése

A pályázat keretében lehetőség nyílik minősített szolgáltatóktól tanácsadási szolgáltatások igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. december 3. 9.00-től 2020. március 31. 12.00-ig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft, maximum 36.000.000 Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:

Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

 • Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
  • beleértve a termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás) gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
 • Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
    on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
 • Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 • Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
  • tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
  • új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 • Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
 • Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 • Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás

Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás

 • Marketing tanácsadás és márkaépítés
  • marketing koncepció kialakítása;
  • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
  • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
  • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
  • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
 • Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
 • Arculati és grafikai tervezés;
 • Kommunikációs terv elkészítése;
 • Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

 • Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
  • vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése
  • üzleti terv készítése, üzleti modellezés
  • kockázati tanácsadás;
  • a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
 • Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
 • Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
  • pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
  • tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
  • finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
  • költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
  • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
  • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
  • hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
  • beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
  • kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
  • vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;
 • Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
  • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
  • a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 • Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
 • Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
 • Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés: A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;

Önerő

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% saját forrással kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások5,
a) amelyek, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel rendelkeznek;
b) amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;
d) amelyek a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Gazdálkodási formakód szerint:
Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Egyéni cég
Egyéni vállalkozó

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 45%-a lehet.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 25%-a, legfeljebb 9 millió Ft.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-118-19-magyar-multi-program-ii-a-kiemelt-nvekedsi-potencillal-br-kis-s-kzpvllalkozsok-megerstse-rtkhozzad-tevkenysge-s-piacbvtsi-lehetsgeinek-fejlesztse-1#

A honlap további böngészéséhez a sütik használatát el kell fogadnia az "Elfogadom" gombra kattintva. Részletes tájékoztató

A www.pipacskonyvelo.hu weboldal látógatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Bezárás