Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz-kezelési fejlesztései (2017.04.05-2020.04.03.)

A pályázat száma: VP6-7.2.1.4-17
A pályázat témája: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz-kezelési fejlesztései

A pályázat célja:

A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvíz-kezelési fejlesztések támogathatók.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 5. naptól 2020. április 3. napjáig van lehetőség.

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
– 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.

1.) célterület:

 • A támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylők szintjén nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezettek által végzett tevékenységek az uniós állami támogatási szabályok alapján nem minősülnek gazdasági tevékenységnek, azaz a kedvezményezettek nem minősülnek az uniós szabályok értelmében vállalkozásnak.
 • Amennyiben a támogatás igénybevevői aktív mezőgazdasági termelői tevékenységet végeznek, azaz a támogatható tevékenységek kizárólag az EUMSZ I. melléklete szerinti mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódik, úgy a kedvezményezett szintjén nem minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés alapján.
 • Amennyiben a támogatás igénybevevői nem aktív mezőgazdasági tevékenységet, hanem egyéb gazdasági tevékenységet végeznek, úgy a támogatás az uniós állami támogatási szabályok hatálya alá tartozik.
 • A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet) alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriák alapján valósíthatók meg:
 1. Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
 2. Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 3. Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 4. A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 5. Próbaüzem;
 6. Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 7. Projektmenedzsment;
 8. A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 9. Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 10. Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 11. A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által

2.) célterület
Nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):
  • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
   • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
  • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
   • kútfúrás;
   • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
   • háztartási törpe-vízmű.
  • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
   • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
   • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

2.) célterület esetében: generátor beszerzése.

 • Mindkét célterület:
  • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
  • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
  • Projektmenedzsment;
  • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
  • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
  • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
  • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

Nem támogatható tevékenységek

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

A projekt területi korlátozása

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

 • Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;
 • A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Támogatást igénylők köre

 1. célterület esetében:
  Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
  a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
  b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 2. célterület esetében:
  A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei

A honlap további böngészéséhez a sütik használatát el kell fogadnia az "Elfogadom" gombra kattintva. Részletes tájékoztató

A www.pipacskonyvelo.hu weboldal látógatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Bezárás